Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Aktuality

Oznam o posunutí termínu schôdze vlastníkov garáží:

Comments off.

Vážení vlastníci, Z dôvodu momentálnej hygienickej situácie sa Rada OZ DD ,,objekt 335″ rozhodla zrušiť pôvodný termín zhromaždenia vlastníkov spoločných ...

Prečítať viac

O Nás

OZ: DLHÉ DIELY – garáže obje. 335.
Združenie je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení nezávislá, nezisková a dobrovoľná organizácia, ktorá vykonáva svoju činnosť v súlade so stanovami a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Členstvo v Združení je dobrovoľné, viazané na vlastnícke právo k nebytovému priestoru – garáži, nachádzajúcej sa v objekte.
Sídlo Združenia: Ľ. Fullu 62, 841 05 Bratislava.