Kategória: Aktuality

Oznam o posunutí termínu schôdze vlastníkov garáží:

Vážení vlastníci,

Z dôvodu momentálnej hygienickej situácie sa Rada OZ DD ,,objekt 335″ rozhodla zrušiť pôvodný termín zhromaždenia vlastníkov spoločných garáží na L.Fullu 62 BA, ktorý bol plánovaný na 9.6.2020. Nový termín zhromaždenia bude predom oznámený na vstupných bránach do objektu. 

……………………………………….

Martin Sklenár

predseda Rady OZ DD